Bio

Jan Mannee

Jan Mannee (*20 augustus 1962) werd geboren in Barneveld. Zijn eerste muzikale ervaringen deed hij thuis op, zijn vader was een verdienstelijk amateurorganist. Ook kwamen er veel andere organisten over de vloer.

Zijn eerste orgellessen ontving hij van Albert Brink, naast wie hij een aantal jaren organist was in de Goede Herder Kerk te Barneveld. Aan het Utrechts Conservatorium studeerde hij orgel bij Theo Teunissen en hij behaalde in 1986 zijn diploma docerend musicus. Ook werden gedurende enige tijd lessen improvisatie (Jan Welmers) en kerkmuziek (Maarten Kooij) gevolgd. 

Het waren echter de lessen algemene en theoretische vakken (o.a. contrapunt en harmonie) die hem aanzetten tot de eerste serieuze composities.

Er ontstonden eenvoudige orgelwerken en composities voor cantorij. Inmiddels in Ermelo woonachtig werd Jan organist van het Hervormd Kerkelijk Centrum aldaar en trad hij in 1986 als zingend lid toe tot Kleinkoor Caprice, een kamerkoor dat in de loop der jaren de belangrijke grote koorwerken uitvoerde, maar daarnaast ook een jaarlijkse kerstviering met Lessons and Carols verzorgt. Het lag voor de hand ook voor koor te gaan componeren en dit resulteerde in o.a. twee a capella missen en een omvangrijke verzameling Christmas Carols, merendeels voor koor en orkest.


Aan de klavieren van het Schuke orgel van de Predigerkirche in Erfurt

Daarnaast ontstonden er ook steeds meer orgelwerken, meestal voor iemand of ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis geschreven. De stijl van de meeste werken kan als gematigd modern worden omschreven, waarbij vaak Franse stijl- en vormelementen zijn terug te vinden, alsook invloeden uit de Duitse Orgelbewegung.

De laatste jaren kwam hij in contact met de Amerikaanse organist en componist Carson Cooman (Cambridge, Massachusetts). Deze ‘verzamelt’ muziek van nog levende componisten, neemt deze op en publiceert deze op zijn website en op YouTube. Zo is een online community ontstaan die organisten en componisten wereldwijd met elkaar in contact brengt en die zo hun muziek bekend maakt. Men voert elkaars werken uit en componeert voor elkaar. De composities van Carson en diens Hamburgse vriend Andreas Willscher dienden als inspiratiebron voor met name de beide Sinfonias die op deze CD zijn opgenomen. Ze zijn ook aan hen opgedragen.